2011. február 10., csütörtök

Az üzenethordozós kamaszokról..........

Az utóbbi időkben rengeteget gondolkozom az egyre markánsabb jelenségeken, melyeket a mostani tizenéves fiatalok hordoznak magukban, akikkel nem tudnak mit kezdeni sokszor a szüleik, a pedagógusok, akikre lehetetlenség ráhúzni a korábban meghatározhatós címkéket...........

Ezek a gyerekek nehezen kezelhető, büntetésre nem reagálós, nagyon erős akaratokkal, lázadóképességekkel, másféle érzékenységekkel, átlátó képességekkel,( tehát a hamisságot azonnal átszűrős és nem tűrős képességekkel), és olyan érett intelligenciával és érzékenységgel rendelkeznek, mely megzavar elég sok és más értékek szerint nevelődött mostani felnőtt embert....

Meg kell értenünk az üzeneteiket, és van egy nehéz hírem, nekünk kell hozzájuk változnunk, szülőknek-pedagógusoknak.....

Olyan tükörfelületek ők, melyektől nem kell megijedni, ha visszatükröződik a saját életeink disszonanciája......az oktatási módszerek hibái, a büntetések rosszul kódolt nyelve helyét másféle iránynak kell átvennie......

Pont ezért van tele minden iskola a látszólag "nehéz gyerekekkel".......... ne csak egyoldalúan gondolkozzunk, értsük és fejtsük meg az üzeneteiket.......és ne akarjuk homokba dugni kényelmesen a fejünket.......

Azt gondolom nem a legjobb megoldás a pedagógusoktól, ha megbuktatnak egy fél osztálynyi gyereket, mert képtelenek megtalálni az utat, ahogy kölcsönösen együtt tudnának működni.....

Feltűnő a sok buktatás bárhol....., amit nem tartok ésszerű megoldásnak......

És azt hiszem inkább hálásnak kell lennünk azért, amiért segíteni próbálnak rajtunk....egy tisztább és szeretet teljesebb útvonal felé kényszerítenek a sajátos eszközeikkel, melyeket folyton félreértenek.......

És ne nevessük ki ezt az egész jelenséget, mert ez egy nagyon is komoly dolog, ami nem kerüli el az életeinket....... , akárhogy legyintenénk minderre.....

Muszáj szembenézni a problémákkal, és javítani önmagunkon...a közösségeinken, mert csak a saját javainkat szolgálja..... És így jutottam el az "indigó gyerekekhez", mint jelenséghez és annyi mindenre adott választ.............

" Úgy tűnik gyermekeink éppen azoknak a problémáknak az orvoslása végett születtek, amelyek megoldására mi felnőttek már-már bevallottan képtelenek vagyunk.

Az érzékeny kis palántának, az ingerben gazdag környezet mellett, főleg szabadságra van szüksége. E nélkül kétségtelenül elhervad.

Az indigó gyerekek nagyon különlegesek, különösen feltűnőek közülük a tinédzserek.

Amikor velük beszélgetünk, mintha megannyi gyermek testbe szorult szórakozott professzorral lenne dolgunk. Fiatal esetlenségük keveredik az öregek legletisztultabb bölcsességével.

Nem könnyű ma gyereknek lenni, különösen az indigó gyerekek helyzete nehéz, a rendkívüli érzékenységük és értelmük miatt . A lelkük annyira más értékrendet képvisel, mint a lassan átalakuló, múltba hulló jelen életfelfogás, hogy segítség nélkül nem találják meg sem helyüket, sem hiteles szerepüket.

Mert mit mondhatnánk az oktatásról az indigógyerekek szemszögéből:

Változnia kell ahhoz, hogy sikeres lehessen náluk. A valóságról és az élet lényegéről egyáltalán nem beszélő rendszer jelenleg nem képez önálló gondolkodású, magáért felelősséget vállaló, eredeti gondolkodású fiatalokat.

Teljességgel beletemetik a gyermekeket és a tanulóifjúságot a különböző tantárgyak tengerébe. Ám az ilyen leterhelés ellenére az életben emberként való helytálláshoz szükséges muníciót többnyire nélkülözniük kell.

Szerencsére az indigó gyerekek erre az alacsony színvonalú állami, értékelő iskola rendszerre megfelelő módon reagálnak.

Az új nemzedék egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem manipulálható.

Spirituális önismerettel mentesítik magukat a hibás befolyásolástól.

Ismerik az "igazságot", ezért tanítójukkal szinte felnőttként szállnak szembe, amikor logikátlanságot tapasztalnak, vagy követelnek tőlük. Lázadók, szemtelenül igazmondók, nem tűrik a megalkuvást.

Kimutatott érzelmeikre retorzióval válaszoló tanítóikat nyíltan bírálják és megvetik. Ilyenkor felnőttként intézkedve, akár még iskola váltást is követelnek. Megoldásként nem fogadják el a felülről érkező megoldásokat, de partnerként mindig meggyőzhetők, ha logikusan elmagyarázzuk a megoldási képleteket.

A családban:
Tisztán, nyílt szívvel érkeztek, belső programjukban hordozzák a megoldó ideált.

Tudatalattijuk tisztában van küldetésükkel, ezért értetlenül állnak az álnok és megalkuvó felnőtt parancsuralmi nevelési szokásai, eszközrendszerei előtt.

Makacs ellenállóként láthatjuk őket, akik még a szüleikkel is szembeszállnak az igazságukért, ha nem találnak megértésre, akkor elmennek a szülővel történő lelki szakításig akár már 10 éves korban.

Türelmet , egyenrangúságot igényelnek, mert nem tudnak mit kezdeni az Univerzum adta hatalmukkal gyerekként a felnőttekkel szemben.

Belső üzenetük: a szellem elsőbbségének helyreállítása megoldja a világ minden baját, újra értelmet és célt ad az életnek.

Ehhez azonban fel kell nevelnünk ezt az új generációt, akik annak ellenére, hogy átlátnak ezen a sötéten örvénylő rendszeren, mint gyermekek, mégiscsak kiszolgáltatottak a lényeglátó szülők és pedagógusok segítsége nélkül.

Az ilyen szülők minden igyekezetükkel reményt szeretnének önteni tehetséges és kreatív gyermekükbe, de döbbenten tapasztalják, hogy az ellenség kezébe, a sokszor színvonaltalan, kérlelhetetlenül anyagelvű iskolarendszerbe kell illeszteniük őt.

Káros következmények:
Előbbiből adódik a kérdés. Hogyan reagál a különleges képességű, belső céllal és küldetéssel érkező indigó gyerek a képmutató vagy lélektelen nevelésre?

Amerikai kutatók a következő megállapításokat tették:
Sajnálatos módon a nevelés lélektelensége ezeknél az átlagon felül tehetséges gyermekeknél hiperaktivitást, krónikus és érthetetlen fáradtságot, depressziót, idegességet, izomfájdalmakat, magányosságot, gyermekkori betegségeket stb. okozhat.

A belső idegi feszültség fokozódása miatt az immunrendszer annyira legyengül, hogy a gyermek egyre több betegség áldozatává válhat.

Az egészségi tüneteken túl a pszichikai sérülések - amik rendkívüli érzékenységükkel vannak kapcsolatban - társadalmi devianciákban, minden határon és ésszerű viselkedési korláton túli agresszivitásban vagy számtalan esetben önpusztításban ( tinédzser és felnőtt korukban, túlzott szexualitás, alkoholizmus, kábítószer függőség stb.) és az öngyilkosságban nyilvánulnak meg.

Legnagyobb veszélyben a ma huszonéves Indigók vannak, akik szembe találják magukat a határtalan kortárs cinizmussal, az értékrendek körüli bizonytalansággal, ami súlyos lelkiválságot okozhat.

Nagy felelősség van a felnőtteken, mert az indigó gyerek ismeri a "fényt" és gondolkodás nélkül választja megoldásként az ahhoz való visszatérést, ha veszélyeztetve látja isteni küldetését.

Egyes tudósok, miközben sokirányú felmérést végeztek az indigó gyerekek körében, számos, szinte valamennyi gyerekre kiterjedő, lényeges megfigyelést tettek:

Gyermekként, baba korban ismerik fel a szülő partnerségét, s már ebben a korban, tanítják szüleiket, s ha kell akkor hisztivel, daccal, kedvességgel!

Ha a szülő nem fogadóképes, akkor gyerek 4-5 éves korára olyan intenzív figyelemfelkeltő és tiltakozó módszereket választ, amit sokan hiperaktívitásnak diagnosztizálnak!

Végzetes hibaként, gyógyszeres kezeléssel kísérlik meg korrigálni a természetes folyamatot azok a pszichológusok, orvosok, akiknek a kezére játsszák a szülők a gyermekeiket!

Erre egyetlen gyógymód: a törődés, a játék, a gyerek központba engedése, az együtt homokozás, a gyermekkel való séta egy parkban, egy állatkertben, vagy magában a természetben! De a sport is helyre teszi ezt a látszólagos problémát.

Fontos, hogy az ami a gyereknek természetes, az intenzív mozgás igényt, a szeretet tudatot nem szabad a gyerek előtt különleges képességként beállítani!

Különös rokonszenv és vonzódás fűzi őket az élővilághoz, a természethez, s ha mentesülnek a családi erőszaktól, többnyire vegetáriánusok, s az állatokat az emberiség kistestvéreinek tartják.

A kutatókban végül már csak egy kérdés fogalmazódott meg. Van-e elegendő áldozatkész, jelekből értő felnőtt, hogy ez az újfajta tudatosság átvészelje gyermek és kamaszkorát?

"Nem kell és nem is lehet különbséget tenni gyermekeink között, akár problémásak, akár nem. A gyermek az élet legnagyobb áldása, a jövő hordozója.

A világ óriási változásban van. A felnövekvő generációra olyan hihetetlen feladatok várnak, mint a környezet megóvása, a tudatosság magasabb szintre emelése, az egyre fokozódó feszültségek feloldása. Az látható, hogy az éppen felnőtt generáció folyamatosan bukik bele ezekbe a feladatokba. A megoldás egy másfajta életszemlélet kifejlesztése. Gyermekeink erre a feladatra születnek meg. Nyíltak és őszinték, nem tűrik a megalkuvást és az igazságtalanságot. Nem volt ez máshogy régen sem…

Problémáikat leginkább mi okozzuk, mert nem értjük meg, hogy miért vannak a kommunikációs problémáik, a figyelem zavaros és hiperaktív állapotaik.

Nem értjük és nem is érthetjük, hogy miért vannak 3 gondolattal előrébb az írás, az olvasás, vagy a számolás esetében, miért nincs szinkronban az agy és a kommunikáció.

Miért próbálnak egyszerre több gondolatot is megfogalmazni? Végiggondoltuk-e egyáltalán, hogy milyen információ-özön zúdul a mai gyerekekre?

Felelősen kijelenthetjük, hogy az étkezésükről a legoptimálisabban gondoskodunk? Mondhatjuk-e nyugodt szívvel, hogy eleget vagyunk velük?

Újra kell értelmeznünk a korábbi pedagógiai és nevelési elképzeléseket, annak függvényében, hogy a jelenleg születő gyermekek, mind veleszületett képességeik tekintetében, mind az egyre gyakrabban felmerülő problémákban is nagyon különböznek a 80-as évekig született gyermekektől.

Sok könyv jelenik meg mostanában az indigó gyerekekről, de ezek a könyvek elfelejtkeznek arról, hogy ezek a gyermekek egy része mostanra már a kamaszkoron is túl van, sőt jó néhányan a felsőoktatásunk padjait koptatják.

Ideje észrevennünk, hogy változásra van szükség, mégpedig olyan mérvű, amely új alapokra helyezi a szülő és a gyermek, illetve a pedagógus és a gyermek kapcsolatát.

Ha ezt megtesszük, akkor könnyebben értjük majd meg gyermekeink problémáit és hamarabb találunk megoldásokat ezekre a gondokra.

A mai kor gyermekei képességeikben messze felülmúlják a korábbi generációkat, s csak rajtunk múlik, hogy felnőttként mennyire képesek majd beteljesíteni a „küldetésüket.”

13 megjegyzés:

 1. Ezek után nézz utána a kristály gyerekeknek is:)
  Az indigók a 80 as évek elején kezdtek el születni, 90es évek után már a kristályok is jöttek :) Az indigók az előkészítők, az alakulás elindítói, a kristály gyerekek más irányvonalban ténykednek, de csak az indigó alapon elindult változás révén tudnak sikerrel dolgozni.
  Az öcsém 28 éves. Indigóként jött. Úgy is fog visszalépni a kapun.
  Hiperaktivitást "diagnosztizáltak" nála .Ami csupán annyi, hogy nem volt lekötve az energia és agy kapacitása. Látom milyen nehezen boldogul. Alig érti meg valaki. Mi tagadás, egy magas nívójú erkölcsi és igazság érzettel nehéz tud lenni az élet,ha épp minket kér számon:)
  A dogmák kora, az a magyarázat hogy:azért, mert már nagyanyáink is így csinálták- mind lejárt lemezek, kövületek. Azt kell belőlük kimenteni ami iagz és örök:) A többit el kell tudni engedni. Az élet a változásról szól, nem a megszokások bebetonozásáról.
  Örülök, hogy leírtad ezt. Az emberiség felgyorsult tempóban veszt el mindent,ami valaha az övé volt.Mindent ami érték. Közel a zsákutca vége. Aki nem tud megfordulni, nem jöhet tovább...

  VálaszTörlés
 2. Én nem ismerem annyira ezt az indigó gyermekek témát, csak azt látom, hogy egy, de lassan már 2 generációnak elengedtük a kezét. A családunk által kódolt problémáink, és az azóta szerzett sebeink, rossz mintáink miatt nagyon kevés figyelem jut rájuk. Avagy pl. hogy a túróba lehet, hogy 14 évesek éjszakába nyúlóan buliznak városszerte? A legtöbb meg széttárja a kezét, hogy mit is tehetne, mondana nemet, hiszen a másik gyermeket is elengedik. Ezzel nála le is van tudva a kérdés, csak ne egy zsákba kapja vissza szeme fényét... ahogy nemrég is történt...

  Míg nálunk egy osztályból 4-5 gyermek szülei váltak, ma már jó ha ugyanennyinek még együtt élnek... Milyen mintát adunk nekik?

  Tökéletesen egybevág az írásoddal, hogy a gyermekek érzékenységük miatt a családi (sőt a társadalmi) problémák tünethordozói, a viselkedésükkel, vagy akár valóban le is betegednek. Őket utáljuk,nem értjük, miközben magunkban kellene rendet tennünk.

  VálaszTörlés
 3. Szia, Tímea!
  Egy csomó infót végigböngésztem és nemcsak a 80-as évektől születtek indigók, korábbról is, csak a 80-as évektől nagyobb tömegben......

  Nagyon is értem amit írsz az Öcséddel kapcsolatban....... és gondolom akár írhattad volna ezt magadról is Timi........ és egy csomó mindent mostanában értettem meg , mert van rá okom, amiért idáig el kellett jutnom......

  És sok mindent megmagyaráz és nem ijeszt meg, sőt.....
  tetszik és önmagammal kapcsolatban is sok
  minden jobban a helyére került........
  Tetszik a jelen családunk spirituális érzékenysége és már azt hiszem tudom miért történt nagyon sok negatív és fájdalmas dolog is a kora gyerekkoromtól - felnőtt koromig bezárólag......
  Kezdek hálás lenni a nehézségekért........
  Még csak annyi a gondom, hogy elég kevesen értik meg ezt a világot és többen vannak, akik szeretnek mindennapi hazugságaikban élni ........remélem eljön az idő, mikor átfordulnak az arányok és valóban sokkal tisztább életterek vesznek körül nagyon sok mindenkit........
  2012.......... nagyon izgat mit élünk majd át....... hisz már most is olyan más színű és más ízű a levegő körülöttünk......sokkal több bizakodást küld, sokkal több nyugalom van benne, mint az elmúlt év és időszakok véres , nehezebb pórusú levegőjében............

  VálaszTörlés
 4. Vera............így van......... én most hálás vagyok a Nagylányomnak, aki miatt eljutottam idáig........., mert tükörfelületek Ők, akármennyire nem tetszik a látványunk, ha belenézünk..........
  Minél nagyobb bajságok vannak a felnőttvilágban, annál több gyerek tükröz vissza bennünket..........és nem akarják ezt, nagyon nem akarják..........
  Sokkal tisztább dolgokra vágynak..........és ez a jelenség rég túlmutat a szokásos kamaszkori lázadásokon..........
  Segíteni kell Nekik és azt hiszem a legjobban magunkon, hisz ők csak a figyelmet hívják fel az eltévedt útpályákra..............

  Hallottam már korábban az indigó jelenségről, de különösképpen nem volt oka belemásznia akkor az életembe........, de az utóbbi évek családi eseményei csak eljuttattak idáig..... ez van.....
  És amúgy azon már korábban is gondolkoztam, hogy az autista vagy egyéb mentális betegséggel címkézett emberek vajon valóban olyan betegek, mint amilyen címkéket kaptak és gyógyszerekkel letompítják a lehetséges , különleges képességeiket, amelyektől a látszólagos "normális " emberek lebénulnak és elutasítólag közelednek feléjük..............
  Kik lehetnek ők valójában...????
  Lehet , hogy az igazán beteg emberek azok akik a "normálisnak" felcímkézettek ????? Hisz nézzünk körül.....kiegyensúlyozott-e a világkép körülöttünk ????
  Én sem azt látom, sőt.................. azt látom, hogy sok beteg emberrel van teleszórva ez a föld és épp ideje van annak, hogy váltsunk, gondolkodásmenetben és cselekvés szinten............. És vajon mikor lesz mindennek csúcspontja.....megérem-e azokat a fényesnek remélt pillanatokat a saját életemben ??? Hmmmmm......

  VálaszTörlés
 5. Eszembe jutott Feldmár András: aA tudatállapotok szivárvány c. könyve. Olvastad?
  Többek között elmesélte benne, hogy egyszer egy családhoz ment, akik a lányukhoz hívták, mert furcsa tüneteket produkál. Ül a fehér fal előtt és bámulja. A nappalin keresztül kellett menni a szobájába. Útközben látta, hogy a család ugyanúgy bámul, a TV-t. Feltette a kérdést, hogy most akkor melyik a normális?
  Tanultam valamennyit a lelki zavarokról. Annyira vékony legtöbbször a határ, ki a normális és ki nem, egyáltalán hol a határ, meg hogy bárkinek lehet nehezebb időszaka, mikor tüneteket produkál. Attól még nem feltétlenül pszichiátriai eset...

  Talán olvastál róla a blogomban, a Sziget Fesztiválon dolgoztam nagyon sokáig az eü.-i bázison, de lelki segítőként. Sok-sok évbe telt míg elismerték az eü-sök a munkánkat,és végül rájöttek, hogy ha egy sokkos, pánikrohamos emberrel van dolguk, minket hívjanak először... Hatalmas előrelépés volt.
  ... s ott is, míg az első szigeteken a detoxban 20-30-as ittas pasik voltak zömmel, a későbbi években egyre több tizenéves fordult meg és lányok is egyre többen.... pusztítjuk őket... pusztítják magukat... milyen felnőttek lesznek? A szervezetük, a lelkük...

  VálaszTörlés
 6. Az indigó gyerekek a 70es években jöttek.. ők teremtik meg az új világ alapját, előkészítik a terepet.. a 80as években aztán azok a gyerekek jöttek, akik a védelmet teremtik meg.. a 90es évek szólnak a kristálygyerekekről, ők építenek.. az új évezred gyermekeinek pedig a tiszta fény megteremtése a feladatuk...

  VálaszTörlés
 7. Köszönöm Vera............ értjük egymás nyelvét..... :))

  VálaszTörlés
 8. sziasztok lányok

  ez nagyon összetett dolog.............
  a 2000 után született gyerekek dolga lesz,hogy egy újfajta tudatosságot hozzanak a világba,és kb 5000ben jutunk el oda hogy minden megszületett gyermeknek autómatikusan ezzel a tudatossággal születik.:)))))
  nem túl szép kilátások,de azért érezhető most hogy néhány generációnak elengedték a kezét.
  szerintem inkább fordítva van ez!!!!
  ők nem kérnek a régi rendből,mert mára már elavult de mivel az új még nem született meg,most ők (vagy inkább MI )a senki földjén lavírozunk,a régi MÁR nincs, az új MÉG nincs.
  ez a rengeteg energia pedig azért kell mert nekünk kell előkészíteni a változást,gyerekeinknek pedig megharcolni azt,megtalálni az új utat!!!!!!
  nem lesz könnyű életük akár milyen tudatosak is vagyunk velük,ezt saját tapasztalatból mondom,nekem nagyon gáz családom volt,és én sem hagytam hogy irányítsanak,azzal a jelszóval hogy ezt így kell........
  minél elöbb önállósodik az ember gyereke,annál jobban boldogul,minél több konfliktus éri annál jobb lesz a problémamegoldó képessége,a küldetését pedig mindenképpen beteljesíti akármennyire ellenséges vele a világ.

  mindíg ufónak éreztem itt magam,már kisiskolás koromban láttam hogy az osztálytársaim között, 32gyerek között,csak 2 másik olyan mint én.
  a nagylányom mikor 3 éves körül volt rendszeresen játszott szellemekkel,megmondta kinek milyen az aurája,kihez hány angyal vagy szellem tartozik,stb............
  ma 13 éves és pont úgy szenved mint én annó,
  pedig az én nevelésem meg amit én kaptam a szüleimtől ég és föld.a világ aminek meg kell felelni különben kivet magából,ugyanúgy működik,látszólag szabadabb csak...........
  2012 után sem lesz könnyebb,mint egy szimpla szilveszter után, egy korszaknak vége egy új kezdődik,de január elsejével sem leszel boldogabb mint dec 31.én voltál.........
  de a javulásra utaló jelek ott vannak:a korrupt emberek LEBUKNAK ha nem is kapnak akkora büntetést mint kellene,a hazugságok kiderülnek,valahogy "VÉLETLENÜL" úgy alakulnak a dolgok hogy aki rosszat tesz szinte azonnal visszakapja,míg rég esetleg csak élete végén szenvedte el a kellő "büntetését"......így gyorsabban levonhatja a következtetést,és változhat..
  nem könnyű ma ...,de sosem volt az....

  VálaszTörlés
 9. Kedves Larion!
  Egy középiskolában tanítok, ahol 14-24 év közötti fiatalok vannak, közel 70%-uk rendelkezik szakvéleménnyel arról, hogy máshogy kell velük bánni. Soha nem olvastam ezeket, a tiszta lapban hiszek.
  Nem tudom van-e, lehet-e ennyi indigó gyerek, de valami nincs rendben. Ők tényleg (de szerintem minden ember) tükörként működnek. Nem tudnak mit kezdeni az információ mennyiségével, bizonytalanok, értékválság van, feszültség a tapasztalás és a megérzések között. Csak azt érzik, hogy valami nem stimmel.
  Hiszem, hogy mindenkihez van út. Sokan vagyunk így tanárok, mert a tanult módszerek, ahogy minket is tanítottak nem működnek, rákényszerülünk a változtatásra.
  Sokan nincsenek erre rákényszerülve, sőt hajlamosak a felelősség áttolására.
  Sok gyerekről többet tudok, mint a szülei.
  Nyilvánosan ennyit akartam írni, túl személyes a dolog bővíteni a mondandómat.
  Köszönöm a témát, minden jót kívánok, Eszter

  VálaszTörlés
 10. Már a 70es évektől jöttek az indigók? Ezt nem tudtam.
  Köszönöm az információt:)

  Jövök még olvasni a kommenteket, olyan jó, hogy mindenki tesz hozzá a tudásából:)

  VálaszTörlés
 11. Hát, én inkább azt mondanám, hogy a 70-es évektől kezdve gyorsult fel olyan mértékben az élet, hogy amibe beleszületik a mindenkori új generáció, ahhoz a közvetlenül előttük járókank - vagyis a szülőknek) - is nehéz már alkalmazkodni, hát még a náluk is korábbiaknak. Ezért járnak ők mindig előttünk. Az élet, a környezet, a morál és miegyéb ma már kb 5 év alatt teljesen megváltozik. Aki belesuületik, annak természetes, könnyebb alkalmazkodnia a külvilághoz. De elég csak belegondolnunk, milyen társadalmi, politika, tudományos, vagy éppen természeti változások történtek mondjuk 1970 óta. És hogy ez miként hatott a gondolkodásunkra.
  Viszont teljes mértékben visszautasítom azt, hogy a "nehéz" gyermekek a sok válás miatt is olyanok, amilyenek. Hát elnézést, de ez ostobaság! Aztán egy bántalmazó, elnyomó, lekezelő, kiszolgáltatott lét ugyan milyen példát mutat a gyermekeknek? Milyen védőburok az? Ki kérem magamnak a gyereküket egyedül nevelő ismerőseim nevében, hogy ez lenne az oka. Igen, ideális lenne EGYENRANGÚ, TÁMOGATÓ családban felnőni, ahol apa-anya-gyerek külön-külön relációban is partnerei egymásnak, kölcsönösen tiszteletben tartják egymást. De ez már off, bocsánat!

  VálaszTörlés
 12. Larion, nekem tegnap volt pedagógusos posztom, mert egy olyan pedagógusról szereztem tudomást, aki kimerészkedett a diákok "felségterületére" és CSODÁK CSODÁJA pozitív lett a dolog vége mindkét részről.
  http://hangaagi.blog.hu/2011/02/09/tanar_tanero_internet_motivacio
  A fiamnál még mindig nem tudom eldönteni, hogy indigó vagy kristály, néha ez, néha az a jellemzőbb rá....

  VálaszTörlés
 13. Írtam annyit.és ez a nyavalyás rendszer elküldte az éterbe...................... de káááááááár..........

  VálaszTörlés